Vossen met de Meynen VZW

De vzw “Vossen met de Meynen” is opgericht om fondsen te verwerven om goede doelen te steunen door de verkoop van hun bieren. Hoe meer leden hoe meer impact wij zullen hebben om deze doelstellingen te verwezelijken. U kan ons daar bij helpen. Of u nu een actief of passief lid bent is voor ons van ondergeschikt belang. Alleen al uw lidmaatschap toont aan dat u sociaal bewogen bent en onze vzw en haar doelstelling om fondsen te vergaren voor het goede doel genegen bent. Wij kunnen u dan ook mooie voordelen aanbieden waarmee u uw lidgeld in een wip heeft terugverdiend. Met ons nieuw fiscaal attest bent u al bijna halverwege. Mogen wij u van harte welkom heten bij deze superleuke vereniging.

Voor de volledige statuten van onze vzw verwijzen we u graag naar de publicatie uit het staatsblad.